Jak změnit své myšlení pomocí NLP?

Neurolingvistické programování (NLP) je soubor technik, které jsou navrženy tak, aby pomohly lidem změnit pozitivním způsobem jejich myšlení a chování.

Celý směr vznikl koncem minulého století z modelování úspěšných terapeutů své doby, kteří vynikali při práci s lidmi a podávali v intervencích excelentní výsledky. Proto se také o NLP někdy říká, že je to věda o dosahování plného lidského potenciálu, čehož využili ve světě lidé jako Tony Robbins, protože věří, že jen uvolněním svých skrytých brzd lze žít život opravdu naplno po všech stránkách.

Jak NLP vzniklo?

NLP původně pochází od doktora Richarda Bandlera a profesora Johna Grindera, dvou zapálených badatelů, kteří na univerzitním prostředí v USA začali dávat dohromady vysoce funkční postupy toho, jak to ti úspěšní dělají. Byli totiž fascinováni, proč jsou mezi odborníky tak velké rozdíly - jeden je velmi úspěšný a dokáže si poradit i s neuvěřitelně komplikovanými případy, když to u jiného se klienti opakovaně vracejí do zajetých kolejí. Tato fascinace je poháněla, až našli ty nejlepší osobnosti dané doby - rodinnou terapeutku V. Satirovou, hypnoterapeuta Miltona Henry Ericssona i zakladatele Gestalt terapie. A právě na tomto jádru stojí ty nejlepší nástroje, které byly poprvé v dějinách odhaleny konečně široké veřejnosti.

Dokážete si představit toto cenné NLP know-how, které ukazovalo, jak někoho např.:

  • zbavit okamžitě jeho zlozvyku
  • odstranit psychické trauma z dětství a různé strachy z hlavy
  • přerušit destruktivní typy myšlení
  • vyčistit negativní události z minulosti, aby člověka neničily
  • zbavit limitujících přesvědčení o sobě samém
  • vnitřně tak posílit, že si začne věřit i v náročných situacích

Nelze se tak divit, že se lidé začali sjíždět z celého světa právě do USA, aby se mohli naučit, jak dosáhnout rychlých a trvalých výsledků i u svých klientů díky aplikaci NLP technik a NLP metod.

Špičkoví kouči a terapeuti proto NLP dnes používají, aby pomohli lidem stát se sebevědomějšími, zpracovat různé typy strachů, destruktivních vzorců myšlení nebo odstranit fobie. Stejně je NLP oblíbeno díky zdokonalení chápání druhých a porozumění jim na hluboké úrovni, což pomáhá zlepšit vztahy. NLP je totiž založeno na základním předpokladu, že každý z nás máme subjektivní svět a tím, že jsme vyrostli každý jinak, tak máme proto trochu jiné vnímání a dáváme věcem trochu “jiný”, subjektivní, význam.

Jak se NLP nejlépe naučit?

Naučit se NLP není jen o teorii, ale hlavně o praktické zkušenosti, proto každý kvalitní nlp kurz má i sebe-zkušenostní část, kdy si každou z NLP technik účastníci (říkáme jim praktikanti) zažívají na sobě. Díky tomu pochopí principy, jak např. drobnými změnami vnitřních charakteristik ve své mysli mohou ovlivnit okamžitě i pocity, které ve svém těle cítí. Zároveň je pro NLP důležité umět druhého perfektně kalibrovat, abychom chápali, co se v něm odehrává a dokázali ho číst i beze slov. Právě proto nelze na učení NLP doporučit žádnou knihu nebo literaturu, ale jen certifikované NLP kurzy s mezinárodní akreditací.

V České republice takové NLP kurzy pořádá Coaching University Radka Karbana, která je na trhu od roku 2013 a má už vypěstované renomé u odborné veřejnosti. Díky spojení s mezinárodní asociací NLP může zároveň pokrýt i aktuální novinky a trendy v oboru. Vede ji Radek Karban, NLP trenér, který byl certifikován samotným spoluzakladatelem NLP, který má zároveň v NLP praxi už více jak dekádu a provedl na svých kurzech a trénincích životními změnami díky využití NLP technik již přes 16 500+ lidí.

Kdo nejčastěji tyto kurzy absolvuje?

Mezi nejčastější absolventi patří životní kouči, vztahoví kouči, kariérní kouči a personalisté, dále pak terapeuti různých zaměření a směrů. V poslední době se k nim přidávají i manažeři, učitelé, ředitelé a podnikatelé, kteří chtějí sami umět zdolávat i těžké chvíle, eliminovat stres, zbavit se vnitřních bariér a překročit tak své dosavadní limity. NLP učí totiž “jinak myslet” a “jinak komunikovat”. A toho lze využít v řadě profesí.

Profesionálně vedený NLP kurz je investicí - do vaší životní cesty a vaší budoucnosti– a změní váš pohled na sebe, svou práci a svět. Po nich budete už myslet totiž jinak.

Chtěli byste se dozvědět více o neurolingvistickém programování?

Prozkoumejte webové stránky www.coachinguniversity.cz a zjistěte, jak můžete pomocí NLP patřit mezi ještě šikovnější kouče, terapeuty, mentory a jiné odborníky pracující s lidmi.